در حال بارگذاری ...

رئیس دانشگاه فرهنگیان کرمان در گردهمایی مدیران مناطق و شهرستان های آموزش و پرورش استان گفت: هدف ما در دانشگاه فرهنگیان ایجاد انگیزه و هویت معلمی در دانشجومعلمان می باشد. 2

رئیس دانشگاه فرهنگیان کرمان در گردهمایی مدیران مناطق و شهرستان های آموزش و پرورش استان گفت: هدف ما در دانشگاه فرهنگیان ایجاد انگیزه و هویت معلمی در دانشجومعلمان می باشد. 2

شماره فایل: 481893
حجم فایل: 91.04 KB | اندازه تصویر: 682 * 384
تعداد بازدید: 224 | آخرین بازدید:


دانلود


نظرات کاربران