مدیریت امور پردیس های استان کرمان پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان

آدرس پردیس

آدرس : کرمان میدان خواجو ابتدای خیابان سرباز - نبش سلمان فارسی  کدپستی : 7616613783 تلفن : 9-33324836


نظرات کاربران