مدیریت امور پردیس های استان کرمان پردیس خواجه نصیر الدین طوسی کرمان

گروههای آموزشی

 • اذان صبح
  طلوع خورشيد
  اذان ظهر
  غروب خورشيد
  اذان مغرب
  نیمه شب شرعی
  اوقات به افق:
  دقت 3± دقیقه